Tagalog(タガログ語)

労災保険請求のためのガイドブック【厚生労働省

  • タガログ語版(Gabay sa paghiling ng benepisyo mula sa Workers’ Accident Compensation Insurance) <PDF1> <PDF2>