Tagalog(タガログ語)

らせ

I-download ang app! “Technical intern trainee handbook”

 

Ang technical intern training SOS / konsultasyong emergency sa telepono ay sinimulan na.

 

Sa mga Teknikal Intern Trainees na nagdadalang-tao

Mula Abril 1, 2021, mababago ang ilang araw at oras ng hotline ng konsultasyon sa sariling wika sa Filipino.

Tue / Thu 11: 00-19: 00
Sat      9: 00-17: 00
* Ang mga konsultasyon sa e-mail ay patuloy na magagamit 24 oras mula sa site ng konsultasyon ng sariling wika.

労災保険請求のためのガイドブック【厚生労働省

  • タガログ語版(Gabay sa paghiling ng benepisyo mula sa Workers’ Accident Compensation Insurance) <PDF1> <PDF2>