Tagalog(タガログ語)

らせ

Mangyari lamang na gamitin ang 「Mga salitang Hapon sa site 」Japanese language education app

 

I-download ang app! “Technical intern trainee handbook”

 Maaari mo ring i-download ang app mula sa mga device sa ibang bansa.

Nag-publish kami ng mga materyales sa pagtuturo ng Japanese na makakatulong para sa pag-aaral ng hapon.
 

 

Ang technical intern training SOS / konsultasyong emergency sa telepono ay sinimulan na.

 

Sa mga Teknikal Intern Trainees na nagdadalang-tao

Mula Abril 1, 2021, mababago ang ilang araw at oras ng hotline ng konsultasyon sa sariling wika sa Filipino.

Tue / Thu 11: 00-19: 00
Sat      9: 00-17: 00
* Ang mga konsultasyon sa e-mail ay patuloy na magagamit 24 oras mula sa site ng konsultasyon ng sariling wika. 

 

労災保険請求ろうさいほけんせいきゅうのためのガイドブック【厚生労働省

  • タガログ語版(Gabay sa paghiling ng benepisyo mula sa Workers’ Accident Compensation Insurance) <PDF1> <PDF2>


 

令和元年度れいわがんねんど 帰国後技能実習生きこくごぎのうじっしゅうせいたいする支援実態等調査しえんじったいとうちょうさ概要がいよう

タガログ語版(Fiscal Year 2019  Pagsuri sa tunay na kalagayan ng suporta at iba pa sa mga praktikal na nagsanay ng kakayahang teknikal (Buod ))


 


 

令和れいわ年度ねんど 帰国後技能実習生きこくごぎのうじっしゅうせいたいする支援実態等調査しえんじったいとうちょうさ概要がいよう

タガログ語版(Fiscal Year 2020  Pagsuri sa tunay na kalagayan ng suporta at iba pa sa mga praktikal na nagsanay ng kakayahang teknikal (Buod ))