မြန်မာဘာသာ / ျမန္မာဘာသာ(ミャンマー語)

らせ

「အလုပ်သင်လက်စွဲ」အပလီကေးရှင်းကိုdownloadလုပ်ကြရအောင်!

Facebook Messengerတွင်စကားသံဖြင့်ဖြေကြားမှုကိုစတင်ပါပြီ

နိုင်ငံခြားသား နည်းပညာ အလုပ်သင်တန်း SOS・အရေးပေါ် တိုင်ပင်ရန် HOT LINE နံပါတ်ကို ပြုလုပ်လိုက်ပါပြီ


ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် အလုပ်သင်များသို့

၂၀၂၁ ခု ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ မှ စ၍  မိခင်ဘာသာ မြန်မာစကားဖြင့် တိုင်ပင် ‌‌‌ဆွေး‌နွေးရာဌာန၏ ‌ဝန်ဆောင်မှု‌ ‌‌‌‌‌နေ့ရက်အား ‌‌ပြောင်းလဲလိုက်ပါသည်။

အင်္ဂါ‌‌‌‌‌‌‌‌ နေ့                ၁၁း၀၀ မှ ၁၉း၀၀
စာဖြင့် ‌ရေးသား တိုင်ပင်မှုသည် ယ္ခုလက်ရှိအတိုင်း မိခင်ဘာသာဖြင့် တိုင်ပင်နိုင်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှနေ၍ ၂၄နာရီပါတ်လုံး စာလက်ခံဆောင်ရွက်ပါမည်။
 

技能実習生手帳ぎのうじっしゅうせいてちょう