ภาษาไทย(タイ語)

らせ

「คู่มือสำหรับผู้ฝึกงาน」ขอให้ดาวน์โหลดแอปนี้ด้วย!

 

ได้เปิดบริการให้คำปรึกษาด่วนsosทางโทรศัพท์สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคแล้ว

 

ถึงผู้ที่มาฝึกงานและอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์

ตั้งแต่วันที่
ดือนเมษายนพ..2564 สายด่วนให้คำปรึกษาเป็นภาษาแม่ ภาษาไทย วันและเวลาการให้บริการจะมีการเปลี่ยนดังนี้

วันพฤหัสบดี เวลา 11:0019:00 .
วันอาทิตย์   เวลา  9:0017:00 .
การรับปรึกษาทางอีเมลยังเหมือนเดิม ให้คำปรึกษาเป็นภาษาแม่ รับอีเมลทางเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง

外国人技能実習生のみなさんへ ~日本における労働基準関係法令について~【厚生労働省

労災保険請求のためのガイドブック【厚生労働省

  • タイ語版(คู่มือการยื่นเรีอง) <PDF1> <PDF2>