ภาษาไทย(タイ語)

らせ

แอปพลิเคชันศึกษาภาษาญี่ปุ่น「ขอให้นำ เกมบะโนะนิฮงโกะ 」ไปใช้เป็นประโยชน์

 

「คู่มือสำหรับผู้ฝึกงาน」ขอให้ดาวน์โหลดแอปนี้ด้วย!

 
 คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปจากอุปกรณ์ต่างประเทศ


เราโพสต์สื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นแก่ท่าน

 

ได้เปิดบริการให้คำปรึกษาด่วนsosทางโทรศัพท์สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคแล้ว

 

ถึงผู้ที่มาฝึกงานและอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์

ตั้งแต่วันที่
ดือนเมษายนพ..2564 สายด่วนให้คำปรึกษาเป็นภาษาแม่ ภาษาไทย วันและเวลาการให้บริการจะมีการเปลี่ยนดังนี้

วันพฤหัสบดี เวลา 11:0019:00 .
วันอาทิตย์   เวลา  9:0017:00 .
การรับปรึกษาทางอีเมลยังเหมือนเดิม ให้คำปรึกษาเป็นภาษาแม่ รับอีเมลทางเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง

 

外国人技能実習生がいこくじんぎのうじっしゅうせいのみなさんへ ~日本にほんにおける労働基準関係法令ろうどうきじゅんかんけいほうれいについて~【厚生労働省

労災保険請求ろうさいほけんせいきゅうのためのガイドブック【厚生労働省

  • タイ語版(คู่มือการยื่นเรีอง) <PDF1> <PDF2>


 

令和元年度れいわがんねんど 帰国後技能実習生きこくごぎのうじっしゅうせいたいする支援実態等調査しえんじったいとうちょうさ概要

タイ語版(“การตรวจสอบเพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมผู้ฝึกงานหลังจากที่ได้กลับไปยังประเทศไทยแล้ว”ของปี2019(สรุป))


 


 

令和れいわ年度ねんど 帰国後技能実習生きこくごぎのうじっしゅうせいたいする支援実態等調査しえんじったいとうちょうさ概要がいよう

タイ語版(“การตรวจสอบเพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมผู้ฝึกงานหลังจากที่ได้กลับไปยังประเทศไทยแล้ว”ของปี2020(สรุป))