ภาษาไทย(タイ語)

ตั้งแต่วันที่ดือนเมษายนพ..2564 สายด่วนให้คำปรึกษาเป็นภาษาแม่ ภาษาไทย วันและเวลาการให้บริการจะมีการเปลี่ยนดังนี้
วันพฤหัสบดี เวลา 11:0019:00 .
วันอาทิตย์   เวลา  9:0017:00 .
การรับปรึกษาทางอีเมลยังเหมือนเดิม ให้คำปรึกษาเป็นภาษาแม่ รับอีเมลทางเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง

 

労災保険請求のためのガイドブック【厚生労働省

  • タイ語版(คู่มือการยื่นเรีอง) <PDF1> <PDF2>