Tiếng Việt(ベトナム語)

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, ngày giờ làm việc của số điện thoại nóng Trung tâm tư vấn Tiếng Việt được thay đổi như sau:
Thứ 2 đến thứ 6   11:00~19:00
Thứ 7             9:00~17:00
Tư vấn qua mail thì vẫn như trước đến nay, nhận tư vấn suốt 24 giờ qua trang web của Hiệp hội.

 

 THÔNG BÁO VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN THÔNG QUA PHIÊN DỊCH CỦA CÁC VĂN PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG
Dưới đây là các văn phòng đa phương có dch v tư vn thông qua phiên dch. Các bn hãy s dng khi cn thiết.

Từ chủ nhật ngày 6 tháng 9
năm 2020, Đường dây nóng tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ của Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế sẽ tiếp nhận tư vấn vào cả ngày chủ nhật. Thời gian tư vấn là từ 9:00~17:00. Sẽ nhận tư vấn qua điện thoại và E-mail. Tiếp nhận tư vấn bằng E-mail 24 giờ từ Website của Đường dây nóng tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ của Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế.

労災保険請求のためのガイドブック【厚生労働省

  • ベトナム語版(Sách hướng dẫn để yêu cầu bảo hiểm tai nạn lao động) <PDF1> <PDF2>