ភាសាខ្មែរ(カンボジア語)

らせ

សូមប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទ “ភាសាជប៉ុននៅកន្លែងជាក់ស្តែង” សម្រាប់ការសិក្សាភាសាជប៉ុន

 

តោះទាញយកកម្មវិធីតាមរយះ「សៀវភៅកម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេសជំនាញ」


 អ្នកក៏អាចទាញយកកម្មវិធីពីឧបករណ៍ក្រៅប្រទេសផងដែរ។

យើងខ្ញុំដាក់ឯកសារបង្រៀនភាសាជប៉ុនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសិក្សាភាសាជប៉ុន។

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបែបSOSតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានបេីកដំណេីរការហេីយ​។

 
សេចក្ដីជូនដំណឹងដល់សិក្ខាកាមដែលមានផ្ទៃពោះទាំងអស់
 

有給休暇取得促進ゆうきゅうきゅうかしゅとくそくしんリーフレット

労働条件に関するトラブルで困っていませんか【厚生労働省