ភាសាខ្មែរ(カンボジア語)

らせ

សូមប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទ “ភាសាជប៉ុននៅកន្លែងជាក់ស្តែង” សម្រាប់ការសិក្សាភាសាជប៉ុន

 

តោះទាញយកកម្មវិធីតាមរយះ「សៀវភៅកម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេសជំនាញ」


 អ្នកក៏អាចទាញយកកម្មវិធីពីឧបករណ៍ក្រៅប្រទេសផងដែរ។

យើងខ្ញុំដាក់ឯកសារបង្រៀនភាសាជប៉ុនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសិក្សាភាសាជប៉ុន។

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបែបSOSតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានបេីកដំណេីរការហេីយ​។

 
សេចក្ដីជូនដំណឹងដល់សិក្ខាកាមដែលមានផ្ទៃពោះទាំងអស់


 

 

有給休暇取得促進ゆうきゅうきゅうかしゅとくそくしんリーフレット

外国人技能実習生がいこくじんぎのうじっしゅうせいのみなさんへ ~日本にほんにおける労働基準関係法令ろうどうきじゅんかんけいほうれいについて~【厚生労働省

労働条件ろうどうじょうけんかんするトラブルでこまっていませんか【厚生労働省

労災保険請求ろうさいほけんせいきゅうのためのガイドブック【厚生労働省