ភាសាខ្មែរ(カンボジア語)

らせ

តោះទាញយកកម្មវិធីតាមរយះ「សៀវភៅកម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេសជំនាញ」

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបែបSOSតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានបេីកដំណេីរការហេីយ​។

 
សេចក្ដីជូនដំណឹងដល់សិក្ខាកាមដែលមានផ្ទៃពោះទាំងអស់
 

有給休暇取得促進ゆうきゅうきゅうかしゅとくそくしんリーフレット

労働条件に関するトラブルで困っていませんか【厚生労働省